PROTEMPLATESVN

Giải mã javascript


Để sử dụng công cụ này, bạn dán đoạn js bị mã hóa vào khung, sau đó click vào loại mã hóa phù hợp để công cụ giải mã thành công. Bạn có thể thử từng cái một cho đến khi thành công !

Có những đoạn mã hóa 2 lớp, 3 lớp ... thì mọi người giải mã lớp 1 bên dưới, rồi copy đoạn đã được giải dán lại lên trên để giải mã tiếp

Giải mã JavaScript


Hãy chọn kiểu mã hoá phù hợp!