Nén css và js
Minify

Công cụ nén css và js

Dán css hoặc js vào khung